IT uitbesteden?

Begrippen als outsourcing, cloud computing en virtual private servers zijn inmiddels al aardig ingeburgerd in het bedrijfsleven. Maar het is nog steeds voor veel mensen moeilijk om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden kunnen of dienen toe te passen op de eigen bedrijfsvoering. Wat nu volgt zijn een aantal kleine tips waar op te letten bij o.a. het uitbesteden van IT aan gespecialiseerde bedrijven.

Maak een duidelijk plan

Met het maken van een duidelijk plan wordt een aantal dingen aangehaald. Ten eerste moet kort en strikt beschreven worden wat er precies allemaal moet gebeuren. Dan onstaat hier geen onduidelijkheid over naderhand. Als tweede kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. En voor het geval diingen lopen zoals ze niet gepland zijn is het ook handig om met elkaar te bespreken wat er dan dient te gebeuren. Dus niet als het kwaad al geschied is in conflict komen. Om een goede klik te krijgen is het beter uw IT uit te besteden aan een bedrijf en daarmee een lange relatie aan te gaan, dit schept een zekere vertrouwensband en zal zorgen voor minder problemen.

Voldoende eigen IT knowledge houden

Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen van buiten uw bedrijf volledig de regie in handen hebben wat de IT betreft. Daarom is het beter om wel enkele werknemers in dienst te behouden die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op IT gebied.

Vaste mensen gebruiken

Aan te raden is ook om altijd enkele vaste mensen te hebben die de communicatie onderling regelen. Zo weten de juiste mensen precies wat ze moeten en weten en gaat niet alles langs elkaar heen. Zo worden onnodige fouten voorkomen en blijft u een hoop ellende bespaard. Een goed werkende server die er plotseling uitligt is kan van groot belang zijn en met goede afsprakem is dit leed eenvoudig te vermijden.