Ondernemen

Inleiding

Ondernemen, een droom najagen, plannen maken, winst nastreven, continuïteit realiseren, kansen grijpen, talenten benutten, doelen bereiken, goed werkgever … Allemaal aspecten die u tegen kunt komen in ondernemerschap en ondernemer zijn. U heeft plannen en die wilt u realiseren. Zoals die collega ondernemer zei: Ik ging naar bed met een goed idee en werd wakker met 30 man personeel. Veel ondernemers moeten een bedrijf optuigen die hen helpt bij het realiseren van hun ideaal. Voor sommige ondernemers een uitdaging, voor anderen een ballast die per definitie te lang aan het bureau blijft kleven.

Van de nood een deugd maken

Hallo …..
Hallooo …..
Bent u daar nog?
Heeft u de grote dip van 2011 overleefd?

U vindt dit misschien wat ironisch zo’n grappenmaker, als u zich met uw bedrijf met moeite staande heeft kunnen houden. Toch is dit het moment waarop u verder gaat kijken, wellicht zelfs met een wat optimistischer kijk op de toekomst.Maar ook dan knijpt u misschien nog de tenen bij elkaar en hoopt op een extra order die de zaak weer wat op gang gaat brengen.

Het talent van de ondernemer

Als ondernemer bent u natuurlijk gericht op orders binnenhalen, continuïteit nastreven en kansen benutten. Daar ligt nu eenmaal uw talent en daar wilt u niet van afgeleid worden, zeker niet nu het nog steeds spannend is. U heeft scholing even opgeschort, vervanging vertraagd en initiatieven stilgelegd. Iedereen in het bedrijf snapt dit, want we zitten in een noodsituatie.

En toch ….
Zou u nu van deze nood een deugd kunnen maken? Dit is wellicht ook het moment om na te gaan of de juiste condities aanwezig zijn. Condities om áls de kans komt, hem ook te grijpen. U wilt als ondernemer niet afgeleid worden maar moet er nu niet iemand aandacht besteden aan de voorwaarden waaronder het personeel werkt?

Onderzoek

U kunt daarvoor iemand inschakelen, die in uw bedrijf een onderzoekje doet en ervoor zorgt dat u als ondernemer hiervan geen last heeft. Hij, of zij brengt in kaart wat de stand van zaken is op het gebied van, bijvoorbeeld arbeidsvoorziening. Hebben we het wel goed geregeld? Zijn de belangrijkste afspraken nog helder en bekend? En hoe is de tevredenheid hierover? Zijn de kritische kwaliteiten aanwezig? Is de personeelsplanning op orde? Hoe staat het met die stomme procedures van Poortwachter? Zo’n kleine inventarisatie kan veel opleveren. Weten waar tevredenheid zit en op welke punten onvrede bestaat. En wat moet er volgens de medewerkers als eerste gebeuren? Maakt u straks de juiste keuzen, keuzen waarvoor draagvlak bestaat? Een systematische inventarisatie kan daarbij hulp bieden, in het bijzonder bij keuzen op het gebied van arbeid.

Arbeidsvoorziening;
….. zoals adequate werving, gezonde planning, kritische en onmisbare competenties aanwezig en een optimale verhouding van vast en tijdelijk personeel, prioriteitsstelling voor de scholing.

Arbeidsorganisatie;
….. verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plek laag -of juist hoog- in de organisatie, afspraken over communicatiestructuur; niet te veel, maar te weinig is ook riskant.

Arbeidsverhoudingen;
…… sfeer en werkoverleg, aansturing en afspraken over controle en inspraak; maar ook individuele hulp en afspraken tegen pesten op de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden;
….. prestatiebeloning, flexibele beloning om te reageren op de arbeidsvraag

Arbeidsomstandigheden …..
…… plan van aanpak: draagvlak bij OR voor de juiste prioriteiten