VPN voor Zakelijk en Privé gebruik

Steeds meer en meer draait het internet om privacy en veiligheid. Toch is de veiligheid in de online wereld nog lang niet perfect. Er worden nog veel lekken ontdekt in software, websites en besturingssystemen. Bedrijven groeien in de aanpak van dingen zoals malware, maar je moet je ook bedenken dat de hackers ook niet stilzetten omdat zij veel geld willen verdienen het het misbruiken van lekken of het verspreiden van malware om zo weer geld of gegevens te stelen. Om zelf een beetje veiligheid online te creëren zijn er bijvoorbeeld VPN diensten. Ook wel bekend als een Virtueel Privé netwerk, die houdt in dat de verbinding een versleuteling heeft waardoor het aftappen van dataverkeer vrijwel onmogelijk is en het traceren vele malen moeilijk is.

Ook bedrijven gebruiken een eigen VPN server, maar dan met een andere reden. Zo kan er bijvoorbeeld een VPN worden opgezet zodat je vanaf buitenaf verbinding kan maken naar het bedrijfsnetwerk. Dan is het van buitenaf niet mogelijk om zomaar in te loggen op het netwerk. Werknemers krijgen allemaal een login waardoor er een remote verbinding opgezet kan worden, mocht je bijvoorbeeld bepaalde bestanden nodig hebben als je op een andere locatie werkt.

Veiligheid van VPN-verbindingen

De verbinding via een VPN is veilig en maakt meestal gebruik van het protocol IPSec. Om een veilige verbinding tot stand te brengen wordt er gebruik gemaakt van een authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord. Zo zijn er nog veel meer opties om het bedrijfsnetwerk veiliger te maken, zoals het aanmaken van een whitelist. Zo kunnen er enkel bepaalde IP’s verbinding maken met het netwerk, dit geeft wel minder flexibiliteit aangezien je dan niet op een andere locatie zomaar kan verbinden.

Verschillende VPN types

VPN-verbindingen bestaan er in veel verschillende vormen en maten.

Remote-acces-VPN

Een remote-acces-VPN zie je vooral veel terug bij bedrijven waar medewerkers vaak op een andere locatie werken zoals thuis. Zo kan er gebruik gemaakt worden van het private LAN netwerk. Dit is het lokale netwerk waar je dus normaal alleen bij kunt als je op kantoor bent.

Site-to-Site VPN

Site-to-Site VPN is een opzet die veel wordt gebruikt als er tussen twee bedrijfslocaties een netwerk moet zijn dat samenwerkt. Dan ontstaat er een intranet-VPN. Zo is het makkelijk om bestanden en andere informatie te delen tussen meerdere vestigingen. Ook zijn dit soort setups stabiel aangezien het een directe verbinding is tussen netwerken.

VPN Diensten

Als je echt gaat voor anonimiteit en het omzeilen van bepaalde blokkades dan raden wij een VPN dienst aan. Er zijn namelijk landen die veel mensen niet vertrouwen. Als je alleen al kijkt naar de VS zie je al dat daar veel restricties worden opgelegd en er vaak minder vertrouwen is in de diensten daar. Dit komt omdat er toen veel informatie is uitgelekt over de spionage van de NSA. Ben je dan echt wel zo veilig met een VPN? Ja, wij denken van wel. Toch is het altijd nog maar de vraag of je echt zo anoniem bent, de kans dat er iemand meekijkt is toch altijd aanwezig. Er zijn nog vele 0day exploits in de online wereld waar veel overheden in het geheim wel vanaf weten maar de developers van software of websites niet.