Bedrijfsongevallen in de horeca

Personeel uit de horeca krijgt vaak te maken met bedrijfsongevallen. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks 60.000 bedrijfsongelukken gebeuren in de horeca. Vooral onder jongeren komen bedrijfsongevallen vaak voor. Horeca werk is populair onder studenten, dat is dan ook de reden dat 51% van het personeel in de horeca branche tussen de 19 en 24 jaar is. Van de jaarlijkse 60.000 ongelukken die voorkomen in de horeca branche, komen er ruim 5.000 op de spoedeisende hulp terecht. Met dit aantal is de branche één van de onveiligste branches. De meeste ongelukken komen voort uit het snijden in vingers, het branden aan de frituur en het werken met koolzuur. Het is dan ook belangrijk in de horeca dat er een BHV’er aanwezig is.

BHV cursus

Er zijn 2 soorten BHV cursussen te onderscheiden. De Cursus BHV voor werknemers die nog niet in bezit zijn van een BHV diploma en een herhalingscursus. De cursus voor nieuwe werknemers staat in het teken van eerste hulp, de communicatie die benodigd is bij ongevallen, het beperken en bestrijden van beginnende branden en een AED training. Normaliter neemt de cursus 2 dagen in beslag die door een groep van 15-20 mensen wordt deelgenomen.

De herhalingscursus neemt 1 dag tijd in beslag. Het spreekt voor zich dat de beoefende activiteiten tijdens de eerste BHV cursus herhaalt worden. Het is belangrijk dat de handelingen niet verleerd worden, en wanneer nodig up to date blijven.

BHV in de horeca

Het is aan te reden per 10 werknemers, 1 BHV’er in dienst te hebben. Zeker gezien het vele aantal ongelukken dat in de horeca plaatsvindt. De BHV’er weet om te gaan met ongevallen die gepaard gaan met brandbonden, snijwonden en ongelukken door koolzuur. Ook heeft de BHV’er meer inzicht in het voorkomen van ongelukken. Het voorkomen van ongelukken is eenmaal beter dan het kunnen omgaan met verwondingen.

Detachering onderwijs docenten bij het NIVVO

leraar

Detachering onderwijs docenten bij het NIVVO

Ben je op zoek naar een vervangende docent omdat één van de vaste medewerkers ziek is of met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof gaat? Detachering van docenten in het onderwijs is de oplossing hiervoor. NIVVO vindt binnen korte tijd een geschikte kandidaat voor jou. NIVVO beschikt namelijk over een bestand van ervaren docenten met goede competenties en zorgen voor de beste match met de leermethoden van de school.

Docenten uit de flex-pool

Tijdelijke docenten zijn vaak plotseling nodig. Op zwangerschapsverlof kan gemakkelijk worden ingespeeld, omdat dit ruim van te voren bekend is. Een ziekte kan soms zomaar ontstaan waardoor een docent voor misschien wel lange tijd uit de running is. In geval van plotselinge uitval is direct vervanging nodig is. Dit kan een lange zoektocht zijn. Daarom kun je dit werk beter uitbesteden aan NIVVO. Deze speciale onderwijsvacaturebank stuurt alleen de CV’s op van kandidaten die geschikt zijn en aan alle eisen en wensen voldoen.

De werkwijze van detachering

Heb je (op korte termijn) een tijdelijke docent nodig? Dan kun je deze vacature aan NIVVO doorgeven via de website. Ze nemen binnen een werkdag contact op, bespreken dan meteen de wensen en gaan meteen op zoek naar geschikte kandidaten. Daarbij letten ze goed op de ervaring en kennis die de kandidaten al bezitten. Zit er een geschikte kandidaat tussen? Dan maakt NIVVO een tijdelijk contract waarin alle afspraken keurig netjes op een rij gezet worden. NIVVO neemt veel werk uit handen. Ze regelen het gesprek over arbeidsvoorwaarden met de vervanger, de administratie en betalingen.

Keuze uit verschillende mogelijkheden

Bij NIVVO zijn er drie verschillende mogelijkheden voor het vinden van de juiste vervanging. Dit kan middels detachering van een docent, werving & selectie en Deta-vast. Wil je weten wat de verschillen zijn? Neem dan snel contact op met NIVVO. Zij geven je graag een vrijblijvende prijsopgave. NIVVO zorgt in elk geval voor een snelle en de beste match.

Over letselschade

Er is sprake van letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Letselschade kan allerlei oorzaken hebben en ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een fout in een product en zo voorts.

Als u hiervan het slachtoffer bent geworden zult u merken dat letselschade zeer ingrijpende gevolgen heeft.

U kunt niet meer aan het werk, tijdelijk of misschien wel nooit. Uw promotiekansen zijn gedaald of zelfs niet meer aanwezig. Het is onmogelijk geworden voor uw huishouden te zorgen. Misschien kunt u uw hobbies niet meer uitoefenen of niet meer sporten. Al met al kunnen de gevolgen voor zowel uw gezinsleven als uw sociale leven zeer ingrijpend zijn.

Smartegeld

Allereerst bestaat er recht op een smartegeld. Dit is een vergoeding voor de geleden en nog te lijden pijn, alsmede gederfde levensvreugde. Daarnaast zijn er ook kosten voor geneeskundige hulp, verpleging, reis- en verblijfkosten et cetera. Maar ook bijvoorbeeld kosten voor hulp in de huishouding, omdat u vanwege de klachten en beperkingen niet meer in staat bent tot bepaalde huishoudelijke activiteiten.

Vanwege het letsel zou u verder niet meer in staat kunnen zijn om uw werk te kunnen verrichten. Hier kan schade uit voortvloeien, daarbij kunnen ook carrièrekansen misgelopen worden. Er zijn nog tal van mogelijke schadeposten te noemen. Het is belangrijk dat daarin juist uw persoonlijke situatie in beeld wordt gebracht, omdat voor ieder slachtoffer de schadeposten er anders uitzien.

Deskundige bijstand

Vanwege de complexiteit wordt dringend geadviseerd deskundige bijstand in te schakelen. Er zijn veel bureaus die hierin specialiseren, want het gaat vaak om veel geld en ‘goede raad is duur’.

We gaan geen reclame maken, maar willen wel enkele overwegingen aanreiken. Ten eerste is het een beweeglijke markt dus moet de advocaat of de letselschadespecalist constant bijscholen. Dan is er nog zoiets als kwalitatief goed werk. Steeds vaker stellen beroepsbeoefenaren samen een protocol voor goed handelen op. Dit garandeert niet alles, maar legt een bodem onder de kwaliteit en er kan sprake zijn van controle. Vervolgens kan een branche een ombudsman of geschillencommissie instellen, waar men terecht kan als er nadrukkelijke klachten zijn.