Zorgprofessional die past in de situatie

Dit bedrijf bemiddelt tussen u en de zorg professional die u nodig heeft. Werken in de zorg is mensenwerk en vereist, naast de nodige diploma’s, de juiste persoonlijkheid. Een wijkverpleegkundige, verpleegkundige of verzorgende die in de ene situatie uitstekend op haar of zijn plaats is, kan op een andere werkplek niet op zijn of haar plaats zijn. Het is de kunst de juiste match te vinden. Het vinden van die match en het vinden van de juiste persoon voor de job is de kracht van dit bedrijf.

Efficiënt maar ook menselijk

Wie in de zorg werkzaam is moet de balans kunnen vinden tussen efficiënt en snel werken aan de ene kant en het bieden van een luisterend oor en het tonen van echte interesse aan de andere kant. Dit is een talent dat niet iedereen heeft maar het bepaalt wel het verschil tussen voldoende en goed in de wereld van de zorg. Vakkundigheid en menselijkheid moeten hand in hand gaan en juist daarop selecteert dit bedrijf de aan haar verbonden medewerkers. Zo nodig volgen zij nog extra cursussen alvorens zij aan het werk gaan voor dit bedrijf. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de pijlers waarop het succes van deze arbeidsbemiddelaar in de zorg rust.

Tijdelijk of vast personeel

Als arbeidsbemiddelingsbureau biedt dit bedrijf een dienstverlening die breed en divers is. Zo kunt u er terecht voor tijdelijk personeel op uitzendbasis, maar ook voor een zzp’er of voor een vaste medewerker of gedetacheerde. In overleg wordt vastgesteld wat in uw situatie de beste oplossing is. De keuze is natuurlijk aan u maar het bedrijf wil u graag van advies dienen en u de voors tegens van de verschillende mogelijkheden toelichten.

Zelf afkomstig uit de zorg

Dit bedrijf werkt met een aantal franchisenemers, gevestigd op diverse locaties in het hele land, die zelf afkomstig zijn uit de zorgsector. Ze kennen de zorgsector dus van binnenuit en kennen de praktijk. Samen met u kunnen ze bepalen welke zorgprofessional het beste past bij de behoefte van de particulier, instelling of organisatie.

Voor particulieren en instellingen

Het bedrijf werkt zowel voor particulieren als voor zorginstellingen en heeft als missie zorg professionals en zorgbehoevenden bij elkaar te brengen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de patiënt of cliënt die zorg nodig heeft. Zowel zorgprofessional als organisatie en patiënt zijn gebaat bij een goede match en een duurzame werkrelatie.

IT uitbesteden?

Begrippen als outsourcing, cloud computing en virtual private servers zijn inmiddels al aardig ingeburgerd in het bedrijfsleven. Maar het is nog steeds voor veel mensen moeilijk om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden kunnen of dienen toe te passen op de eigen bedrijfsvoering. Wat nu volgt zijn een aantal kleine tips waar op te letten bij o.a. het uitbesteden van IT aan gespecialiseerde bedrijven.

Maak een duidelijk plan

Met het maken van een duidelijk plan wordt een aantal dingen aangehaald. Ten eerste moet kort en strikt beschreven worden wat er precies allemaal moet gebeuren. Dan onstaat hier geen onduidelijkheid over naderhand. Als tweede kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. En voor het geval diingen lopen zoals ze niet gepland zijn is het ook handig om met elkaar te bespreken wat er dan dient te gebeuren. Dus niet als het kwaad al geschied is in conflict komen. Om een goede klik te krijgen is het beter uw IT uit te besteden aan een bedrijf en daarmee een lange relatie aan te gaan, dit schept een zekere vertrouwensband en zal zorgen voor minder problemen.

Voldoende eigen IT knowledge houden

Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen van buiten uw bedrijf volledig de regie in handen hebben wat de IT betreft. Daarom is het beter om wel enkele werknemers in dienst te behouden die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op IT gebied.

Vaste mensen gebruiken

Aan te raden is ook om altijd enkele vaste mensen te hebben die de communicatie onderling regelen. Zo weten de juiste mensen precies wat ze moeten en weten en gaat niet alles langs elkaar heen. Zo worden onnodige fouten voorkomen en blijft u een hoop ellende bespaard. Een goed werkende server die er plotseling uitligt is kan van groot belang zijn en met goede afsprakem is dit leed eenvoudig te vermijden.