VPN voor Zakelijk en Privé gebruik

Steeds meer en meer draait het internet om privacy en veiligheid. Toch is de veiligheid in de online wereld nog lang niet perfect. Er worden nog veel lekken ontdekt in software, websites en besturingssystemen. Bedrijven groeien in de aanpak van dingen zoals malware, maar je moet je ook bedenken dat de hackers ook niet stilzetten omdat zij veel geld willen verdienen het het misbruiken van lekken of het verspreiden van malware om zo weer geld of gegevens te stelen. Om zelf een beetje veiligheid online te creëren zijn er bijvoorbeeld VPN diensten. Ook wel bekend als een Virtueel Privé netwerk, die houdt in dat de verbinding een versleuteling heeft waardoor het aftappen van dataverkeer vrijwel onmogelijk is en het traceren vele malen moeilijk is.

Ook bedrijven gebruiken een eigen VPN server, maar dan met een andere reden. Zo kan er bijvoorbeeld een VPN worden opgezet zodat je vanaf buitenaf verbinding kan maken naar het bedrijfsnetwerk. Dan is het van buitenaf niet mogelijk om zomaar in te loggen op het netwerk. Werknemers krijgen allemaal een login waardoor er een remote verbinding opgezet kan worden, mocht je bijvoorbeeld bepaalde bestanden nodig hebben als je op een andere locatie werkt.

Veiligheid van VPN-verbindingen

De verbinding via een VPN is veilig en maakt meestal gebruik van het protocol IPSec. Om een veilige verbinding tot stand te brengen wordt er gebruik gemaakt van een authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord. Zo zijn er nog veel meer opties om het bedrijfsnetwerk veiliger te maken, zoals het aanmaken van een whitelist. Zo kunnen er enkel bepaalde IP’s verbinding maken met het netwerk, dit geeft wel minder flexibiliteit aangezien je dan niet op een andere locatie zomaar kan verbinden.

Verschillende VPN types

VPN-verbindingen bestaan er in veel verschillende vormen en maten.

Remote-acces-VPN

Een remote-acces-VPN zie je vooral veel terug bij bedrijven waar medewerkers vaak op een andere locatie werken zoals thuis. Zo kan er gebruik gemaakt worden van het private LAN netwerk. Dit is het lokale netwerk waar je dus normaal alleen bij kunt als je op kantoor bent.

Site-to-Site VPN

Site-to-Site VPN is een opzet die veel wordt gebruikt als er tussen twee bedrijfslocaties een netwerk moet zijn dat samenwerkt. Dan ontstaat er een intranet-VPN. Zo is het makkelijk om bestanden en andere informatie te delen tussen meerdere vestigingen. Ook zijn dit soort setups stabiel aangezien het een directe verbinding is tussen netwerken.

VPN Diensten

Als je echt gaat voor anonimiteit en het omzeilen van bepaalde blokkades dan raden wij een VPN dienst aan. Er zijn namelijk landen die veel mensen niet vertrouwen. Als je alleen al kijkt naar de VS zie je al dat daar veel restricties worden opgelegd en er vaak minder vertrouwen is in de diensten daar. Dit komt omdat er toen veel informatie is uitgelekt over de spionage van de NSA. Ben je dan echt wel zo veilig met een VPN? Ja, wij denken van wel. Toch is het altijd nog maar de vraag of je echt zo anoniem bent, de kans dat er iemand meekijkt is toch altijd aanwezig. Er zijn nog vele 0day exploits in de online wereld waar veel overheden in het geheim wel vanaf weten maar de developers van software of websites niet.

Posted in |

Bedrijfsongevallen in de horeca

Personeel uit de horeca krijgt vaak te maken met bedrijfsongevallen. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks 60.000 bedrijfsongelukken gebeuren in de horeca. Vooral onder jongeren komen bedrijfsongevallen vaak voor. Horeca werk is populair onder studenten, dat is dan ook de reden dat 51% van het personeel in de horeca branche tussen de 19 en 24 jaar is. Van de jaarlijkse 60.000 ongelukken die voorkomen in de horeca branche, komen er ruim 5.000 op de spoedeisende hulp terecht. Met dit aantal is de branche één van de onveiligste branches. De meeste ongelukken komen voort uit het snijden in vingers, het branden aan de frituur en het werken met koolzuur. Het is dan ook belangrijk in de horeca dat er een BHV’er aanwezig is.

BHV cursus

Er zijn 2 soorten BHV cursussen te onderscheiden. De Cursus BHV voor werknemers die nog niet in bezit zijn van een BHV diploma en een herhalingscursus. De cursus voor nieuwe werknemers staat in het teken van eerste hulp, de communicatie die benodigd is bij ongevallen, het beperken en bestrijden van beginnende branden en een AED training. Normaliter neemt de cursus 2 dagen in beslag die door een groep van 15-20 mensen wordt deelgenomen.

De herhalingscursus neemt 1 dag tijd in beslag. Het spreekt voor zich dat de beoefende activiteiten tijdens de eerste BHV cursus herhaalt worden. Het is belangrijk dat de handelingen niet verleerd worden, en wanneer nodig up to date blijven.

BHV in de horeca

Het is aan te reden per 10 werknemers, 1 BHV’er in dienst te hebben. Zeker gezien het vele aantal ongelukken dat in de horeca plaatsvindt. De BHV’er weet om te gaan met ongevallen die gepaard gaan met brandbonden, snijwonden en ongelukken door koolzuur. Ook heeft de BHV’er meer inzicht in het voorkomen van ongelukken. Het voorkomen van ongelukken is eenmaal beter dan het kunnen omgaan met verwondingen.

Detachering onderwijs docenten bij het NIVVO

leraar

Detachering onderwijs docenten bij het NIVVO

Ben je op zoek naar een vervangende docent omdat één van de vaste medewerkers ziek is of met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof gaat? Detachering van docenten in het onderwijs is de oplossing hiervoor. NIVVO vindt binnen korte tijd een geschikte kandidaat voor jou. NIVVO beschikt namelijk over een bestand van ervaren docenten met goede competenties en zorgen voor de beste match met de leermethoden van de school.

Docenten uit de flex-pool

Tijdelijke docenten zijn vaak plotseling nodig. Op zwangerschapsverlof kan gemakkelijk worden ingespeeld, omdat dit ruim van te voren bekend is. Een ziekte kan soms zomaar ontstaan waardoor een docent voor misschien wel lange tijd uit de running is. In geval van plotselinge uitval is direct vervanging nodig is. Dit kan een lange zoektocht zijn. Daarom kun je dit werk beter uitbesteden aan NIVVO. Deze speciale onderwijsvacaturebank stuurt alleen de CV’s op van kandidaten die geschikt zijn en aan alle eisen en wensen voldoen.

De werkwijze van detachering

Heb je (op korte termijn) een tijdelijke docent nodig? Dan kun je deze vacature aan NIVVO doorgeven via de website. Ze nemen binnen een werkdag contact op, bespreken dan meteen de wensen en gaan meteen op zoek naar geschikte kandidaten. Daarbij letten ze goed op de ervaring en kennis die de kandidaten al bezitten. Zit er een geschikte kandidaat tussen? Dan maakt NIVVO een tijdelijk contract waarin alle afspraken keurig netjes op een rij gezet worden. NIVVO neemt veel werk uit handen. Ze regelen het gesprek over arbeidsvoorwaarden met de vervanger, de administratie en betalingen.

Keuze uit verschillende mogelijkheden

Bij NIVVO zijn er drie verschillende mogelijkheden voor het vinden van de juiste vervanging. Dit kan middels detachering van een docent, werving & selectie en Deta-vast. Wil je weten wat de verschillen zijn? Neem dan snel contact op met NIVVO. Zij geven je graag een vrijblijvende prijsopgave. NIVVO zorgt in elk geval voor een snelle en de beste match.

Zorgprofessional die past in de situatie

Dit bedrijf bemiddelt tussen u en de zorg professional die u nodig heeft. Werken in de zorg is mensenwerk en vereist, naast de nodige diploma’s, de juiste persoonlijkheid. Een wijkverpleegkundige, verpleegkundige of verzorgende die in de ene situatie uitstekend op haar of zijn plaats is, kan op een andere werkplek niet op zijn of haar plaats zijn. Het is de kunst de juiste match te vinden. Het vinden van die match en het vinden van de juiste persoon voor de job is de kracht van dit bedrijf.

Efficiënt maar ook menselijk

Wie in de zorg werkzaam is moet de balans kunnen vinden tussen efficiënt en snel werken aan de ene kant en het bieden van een luisterend oor en het tonen van echte interesse aan de andere kant. Dit is een talent dat niet iedereen heeft maar het bepaalt wel het verschil tussen voldoende en goed in de wereld van de zorg. Vakkundigheid en menselijkheid moeten hand in hand gaan en juist daarop selecteert dit bedrijf de aan haar verbonden medewerkers. Zo nodig volgen zij nog extra cursussen alvorens zij aan het werk gaan voor dit bedrijf. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de pijlers waarop het succes van deze arbeidsbemiddelaar in de zorg rust.

Tijdelijk of vast personeel

Als arbeidsbemiddelingsbureau biedt dit bedrijf een dienstverlening die breed en divers is. Zo kunt u er terecht voor tijdelijk personeel op uitzendbasis, maar ook voor een zzp’er of voor een vaste medewerker of gedetacheerde. In overleg wordt vastgesteld wat in uw situatie de beste oplossing is. De keuze is natuurlijk aan u maar het bedrijf wil u graag van advies dienen en u de voors tegens van de verschillende mogelijkheden toelichten.

Zelf afkomstig uit de zorg

Dit bedrijf werkt met een aantal franchisenemers, gevestigd op diverse locaties in het hele land, die zelf afkomstig zijn uit de zorgsector. Ze kennen de zorgsector dus van binnenuit en kennen de praktijk. Samen met u kunnen ze bepalen welke zorgprofessional het beste past bij de behoefte van de particulier, instelling of organisatie.

Voor particulieren en instellingen

Het bedrijf werkt zowel voor particulieren als voor zorginstellingen en heeft als missie zorg professionals en zorgbehoevenden bij elkaar te brengen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de patiënt of cliënt die zorg nodig heeft. Zowel zorgprofessional als organisatie en patiënt zijn gebaat bij een goede match en een duurzame werkrelatie.

Flexibel personeel

Tegenwoordig is het voor veel bedrijven lastig om personeel te hebben. Zeker wanneer er veel schommelingen in het personeel zijn. Zeker in de retail is dit ook het geval. Er is veel sprake van parttime medewerkers die komen en gaan. Maar ook als er bij een bedrijf oproepkrachten werken, of medewerkers op basis van een nul-uren contract kan het een warboel in de administratie opleveren omdat er zoveel verschillende regels van toepassing zijn. Als niet alle wetten en regels bekend zijn kan het situaties opleveren waarmee boetes of andere kosten geriskeerd kunnen worden. Omdat niemand hierop zit te wachten is het een goede optie om personeel via payroll in te zetten.

Payrolling

Met payroll is het mogelijk om zelf personeel te selecteren en werven. Het is fijn om dit zelf in eigen hand te houden zodat je precies weet wie je in huis haalt. Maar er zijn meer voordelen die payroll bied. Personeel die via payroll werkt kan namelijk een langere proeftijd krijgen. Zo is het mogelijk om langer te kijken of personeel wel voldoet. Bovendien betaal je met payrol alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Als de werknemer vrij is worden de kosten door het payroll bedrijf op zich genomen. Zo ook met ziekte. Is een payroll werknemer ziek of heeft een werknemer vakantie of een vrije dag, dan worden de kosten betaald door het payroll bedrijf waar ze voor werken..

Administratie

Een grote kostenpost is ook de administratie van personeel. Vooral als het om flexibel personeel gaat kunnen hier veel uren in gaan zitten. Met een payroll bedrijf wordt de personeelsadministratie volledig uit handen genomen.

Een eigen bedrijf starten doe je goed als je start zoals het moet.

Veel startende ondernemers beginnen vol optimisme en goede moed aan hun avontuur van het zelfstandig ondernemerschap. Immers een eigen bedrijf starten is iets waar ze vaak al vele jaren van gedroomd hebben en nu komt het er dan eindelijk van. Vaak heeft de aspirant ondernemer ook al veel ervaring op het vakgebied dat hij of zij wil uitoefenen. Ze hebben meestal al jaren bij een onderneming gewerkt in dezelfde branche als waarin ze hun eigen bedrijf beginnen.

Een bedrijfsplan maken komt vaak niet in ze op.
Veel van deze starters zijn zo vol vertrouwen in hun eigen kennis en kunde dat ze daardoor menen dat een bedrijfsplan maken niet nodig is. Immers ze weten het allemaal wel. Wat ze echter vaak over het hoofd zien is dat er bij het runnen van een onderneming veel meer komt kijken dan alleen vakmanschap en ervaring met de klanten en de producten en/of diensten.

Buiten de vakbekwaamheid komen zaken aan de orde als het bewaken van de liquiditeitspositie van het bedrijf, het ontwikkelen van een optimale marketingstrategie en het voeren van een financiële boekhouding. Zelfs als dit laatste wordt uitbesteed is het toch van belang om als ondernemer zelf voortdurend op de hoogte te zijn van de financiële situatie van het moment en de verwachtingen voor de toekomst. Ook een bedrijfsplan maken is onderdeel van de vaardigheden die belangrijk zijn. Een eigen bedrijf starten is niet iets waar lichtvaardig mee omgegaan moet worden en dus is het zaak om goed voorbereid te zijn.

Een bedrijfsplan maken legt een degelijk fundament onder de startende onderneming

Onderzoek heeft aangetoond dat startende ondernemers die een bedrijfsplan maken een aanzienlijk grotere kans op succes hebben dan de mensen die een eigen bedrijf starten en dit nalaten. Vandaar dat instanties zoals de kamer van koophandel, banken , de overheid en business coaches allemaal hameren op het belang van een ondernemingsplan maken. Helaas lijkt het vechten tegen de eigenwijze bierkaai daar vele starters, hoewel ze deze boodschap gehoord hebben, toch blijven beginnen met hun bedrijf zonder een ondernemersplan.

Zo’n ondernemer zou zichzelf de vraag moeten stellen of hij of zij inderdaad wel geschikt is om een eigen bedrijf te beginnen als het maken van een ondernemingsplan blijkbaar al te veel moeite is.

IT uitbesteden?

Begrippen als outsourcing, cloud computing en virtual private servers zijn inmiddels al aardig ingeburgerd in het bedrijfsleven. Maar het is nog steeds voor veel mensen moeilijk om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden kunnen of dienen toe te passen op de eigen bedrijfsvoering. Wat nu volgt zijn een aantal kleine tips waar op te letten bij o.a. het uitbesteden van IT aan gespecialiseerde bedrijven.

Maak een duidelijk plan

Met het maken van een duidelijk plan wordt een aantal dingen aangehaald. Ten eerste moet kort en strikt beschreven worden wat er precies allemaal moet gebeuren. Dan onstaat hier geen onduidelijkheid over naderhand. Als tweede kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. En voor het geval diingen lopen zoals ze niet gepland zijn is het ook handig om met elkaar te bespreken wat er dan dient te gebeuren. Dus niet als het kwaad al geschied is in conflict komen. Om een goede klik te krijgen is het beter uw IT uit te besteden aan een bedrijf en daarmee een lange relatie aan te gaan, dit schept een zekere vertrouwensband en zal zorgen voor minder problemen.

Voldoende eigen IT knowledge houden

Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen van buiten uw bedrijf volledig de regie in handen hebben wat de IT betreft. Daarom is het beter om wel enkele werknemers in dienst te behouden die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op IT gebied.

Vaste mensen gebruiken

Aan te raden is ook om altijd enkele vaste mensen te hebben die de communicatie onderling regelen. Zo weten de juiste mensen precies wat ze moeten en weten en gaat niet alles langs elkaar heen. Zo worden onnodige fouten voorkomen en blijft u een hoop ellende bespaard. Een goed werkende server die er plotseling uitligt is kan van groot belang zijn en met goede afsprakem is dit leed eenvoudig te vermijden.

Over letselschade

Er is sprake van letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Letselschade kan allerlei oorzaken hebben en ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een fout in een product en zo voorts.

Als u hiervan het slachtoffer bent geworden zult u merken dat letselschade zeer ingrijpende gevolgen heeft.

U kunt niet meer aan het werk, tijdelijk of misschien wel nooit. Uw promotiekansen zijn gedaald of zelfs niet meer aanwezig. Het is onmogelijk geworden voor uw huishouden te zorgen. Misschien kunt u uw hobbies niet meer uitoefenen of niet meer sporten. Al met al kunnen de gevolgen voor zowel uw gezinsleven als uw sociale leven zeer ingrijpend zijn.

Smartegeld

Allereerst bestaat er recht op een smartegeld. Dit is een vergoeding voor de geleden en nog te lijden pijn, alsmede gederfde levensvreugde. Daarnaast zijn er ook kosten voor geneeskundige hulp, verpleging, reis- en verblijfkosten et cetera. Maar ook bijvoorbeeld kosten voor hulp in de huishouding, omdat u vanwege de klachten en beperkingen niet meer in staat bent tot bepaalde huishoudelijke activiteiten.

Vanwege het letsel zou u verder niet meer in staat kunnen zijn om uw werk te kunnen verrichten. Hier kan schade uit voortvloeien, daarbij kunnen ook carrièrekansen misgelopen worden. Er zijn nog tal van mogelijke schadeposten te noemen. Het is belangrijk dat daarin juist uw persoonlijke situatie in beeld wordt gebracht, omdat voor ieder slachtoffer de schadeposten er anders uitzien.

Deskundige bijstand

Vanwege de complexiteit wordt dringend geadviseerd deskundige bijstand in te schakelen. Er zijn veel bureaus die hierin specialiseren, want het gaat vaak om veel geld en ‘goede raad is duur’.

We gaan geen reclame maken, maar willen wel enkele overwegingen aanreiken. Ten eerste is het een beweeglijke markt dus moet de advocaat of de letselschadespecalist constant bijscholen. Dan is er nog zoiets als kwalitatief goed werk. Steeds vaker stellen beroepsbeoefenaren samen een protocol voor goed handelen op. Dit garandeert niet alles, maar legt een bodem onder de kwaliteit en er kan sprake zijn van controle. Vervolgens kan een branche een ombudsman of geschillencommissie instellen, waar men terecht kan als er nadrukkelijke klachten zijn.

Loopbaanbegeleiding bij ontslag

Loopbaancoach bij ontslag

Het zal je maar gebeuren, ben je jaren hard aan het werk bij je werkgever wordt je ontslagen. Soms zie je het aankomen, soms komt een faillissement als donderslag bij heldere hemel. De realiteit dringt soms eerst niet tot je door. GEEN WERK, help, wat moet ik doen? Veel vragen komen in je op. Je deelt emoties eerst met je collega`s, thuis met je partner en eventueel je kinderen. Dan moet je op zoek en hulp zoeken naar een nieuwe baan. Als je geluk hebt krijg je een gouden handdruk en een sociaal plan. Is er geen geld dan is er bijna niets te halen voor jou als (bijna) ex-werknemer.

Begeleiding door een loopbaancoach

Je kunt met of zonder een sociaal plan in gesprek gaan met een loopbaancoach. Zo`n man of vrouw begeleidt werkenden naar een nieuwe baan of na faillissement een andere werkgever. Het hele begeleidingstraject van de individu, wordt ook wel loopbaancoaching genoemd. Loopbaancoaching is meestal gericht op re-integratie op de arbeidsmarkt. Zo`n begeleider kan ook studenten advies geven over hun toekomstplannen na hun studie.

Een loopbaanadvies kan voor sommigen verstandig zijn omdat ze soms geen idee hebben wat ze willen doen na hun studie. Ook voor werkenden kun je een loopbaanadvies vragen met bijvoorbeeld als kernvraag zit ik wel op de juiste plek met mijn diploma`s en carrieremogelijkheden. Een handig hulpmiddel over loopbaanadvies is tegenwoordig het internet. Op het internet vind je tips, advies over werk en loopbaan.

Het is voor sommigen toch prettiger als ze in gesprek zijn met een loopbaanadviseur.
De loopbaanadviseur leert je te kijken naar je eigen vaardigheden en je competenties ontdekken. Er kunnen toch persoonlijke omstandigheden een rol spelen die net een ander beeld geven van de sollicitant. Persoonlijk gerichte tips, hoe en waar jij je vaardigheden kunt toepassen.

Vergoeding loopbaancoach

Het kan in sommige gevallen gebeuren dat werkgever en werknemer besluiten uit elkaar te gaan na een arbeidsconflict. Dan wordt door het bedrijf een budget of een vergoeding verstrekt voor een loopbaancoach. In een orientatiegesprek wordt dan jouw persoonlijke situatie geinventariseerd en eventueel afspraken gemaakt. Soms laten ze testen doen om jouw persoonlijke kwaliteiten te ontdekken. Daarna kan in overleg met het bedrijf en jou afspraken worden gemaakt. De loopbaancoach neemt een bemiddelende rol op zich. Er zijn diverse bemiddelingsburo`s die in dit soort arbeidsissues zijn gespecialiseerd.

Uitzendbranche blijft krimpen

Nederland is een land met veel ondernemers en diverse reeds bestaande bedrijven. In 2012 waren er ongeveer 1,2 miljoen bedrijven in ons land. Iedereen weet waarschijnlijk wel dat het niet goed gaat met de economie. Dat betekent dat er ook veel bedrijven failliet zijn of zullen gaan. Zo heeft de Nederlandse tak van de Free Record Shop onlangs haar faillissement aangevraagd. Het moge duidelijk zijn dat er dan weer veel werknemers op straat komen te staan.

Sommigen hebben geen probleem met een uitkering, maar het overgrote deel wil weer aan de slag. Om aan werk te komen kun je je netwerk raadplegen of het internet afspeuren. Veel werklozen gaan echter ook langs een uitzendbureau om te proberen aan het werk te komen. Elke grote stad heeft meerdere uitzendbureaus die vacatures in Utrecht, Eindhoven of Den-Haag hebben. De werkgelegenheid voor deze uitzendkrachten is echter nog steeds aan het krimpen.

De organisatie van de uitzendbranche, ABU, publiceerde onlangs nieuwe cijfers. In april is de werkgelegenheid voor uitzendkrachten opnieuw gekrompen. Het aantal uren dat door uitzendkrachten is voldaan, nam in de periode van 25 maart tot 20 april met 5% af. De vergelijking wordt gemaakt met dezelfde periode vorig jaar. Niet alleen de werknemers, maar ook de uitzendbureaus voelen de crisis.